Ako vzniká drevené uhlie?
utorok 3. januára 2023

Drevené uhlie je drevo karbonizované za vysokých teplôt bez prístupu vzduchu. Toto pevné palivo vzniká, keď je suché drevo, obsahujúce 13 % až 18 % vody, zahrievané bez prístupu vzduchu (kyslíka) pri teplote 275 °C. Dochádza pritom k pyrolýze. Teplota sa potom zvyšuje na 350 až 400 °C, kedy prebieha karbonizácia, podobne ako pri výrobe koksovateľného uhlia. Prchavé zložky dreva pritom horia. Zvyškom (okrem plynných produktov rozkladu ako napríklad metanol) je asi 35 % dreveného uhlia z pôvodného objemu dreva.

Zpět